top of page

Clàusula legal Newsletter

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de CINE CLUB VILAFRANCA amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre Butlletí de Notícies. En compliment amb la normativa vigent, CINE CLUB VILAFRANCA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça C. ESCORXADOR, 19-21 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA).

 

Així mateix, l'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la subscripció a la Newsletter, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic cineclub@cineclubvila.cat

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

La confirmació de la subscripció implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

bottom of page