top of page

Clàusula legal del formulari

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de CINE CLUB VILAFRANCA amb CIF G59949149 i domicili social situat a C. ESCORXADOR, 19-21 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, CINE CLUB VILAFRANCA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

 

CINE CLUB VILAFRANCA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CINE CLUB VILAFRANCA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic cineclub@cineclubvila.cat

 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

bottom of page