Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BOGART MULTICINES SL informa que és titular del lloc web https://www.kubrickcinema.cat/. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, BOGART MULTICINES SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és BOGART MULTICINES SL, amb CIF B60432382 i domicili social a GENERAL PRIM 7; 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: bogart.kubrick@tecnicentre.com

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de BOGART MULTICINES SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de BOGART MULTICINES SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BOGART MULTICINES SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per BOGART MULTICINES SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

 

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per BOGART MULTICINES SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

BOGART MULTICINES SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BOGART MULTICINES SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BOGART MULTICINES SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

BOGART MULTICINES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ), BOGART MULTICINES SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recavades per l'empresa, mitjançant els formularis situats al seu lloc web, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BOGART MULTICINES SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, BOGART MULTICINES SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: GENERAL PRIM 7; 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a BOGART MULTICINES SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar BOGART MULTICINES SL qualsevol variació i que BOGART MULTICINES SL té el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a BOGART MULTICINES SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de BOGART MULTICINES SL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BOGART MULTICINES SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BOGART MULTICINES SL té el seu domicili a Vilafranca del Penedès (Barcelona), Espanya.